ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลไปกับ TeamLink

เชื่อมโยงพนักงานให้เป็นหนึ่ง

แพลตฟอร์มโซลูชันในรูปแบบเว็บและโมบายแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้การสื่อสารขององค์กรดียิ่งขึ้น
เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในแพลตฟอร์มเดียว
พร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรยุคดิจิทัลด้วยฟีเจอร์ที่ออกแบบสำหรับองค์กรโดยเฉพาะ

ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนํา

ส่งเสริม ความผูกพันในองค์กร การสื่อสาร การพัฒนา การเรียนรู้ การยกระดับ
แพลตฟอร์มที่พร้อมเติบโตไปกับองค์กรของคุณ

All-in-One Corporate App

ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม และเชื่อมต่อการสื่อสาร ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม และยกระดับการสื่อสารกับพนักงานในองค์กรบนแพลตฟอร์มเดียว เปลี่ยนโลกการปฐมนิเทศให้รวดเร็วกว่าเดิม ด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมแบบ Microlearning บนโมบายแอปพลิเคชัน ช่วยให้การเรียนรู้ทำได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลา พร้อมระบบสะสมเหรียญแลกของรางวัล
มีการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง รองรับทุกการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ด้วยแพลตฟอร์ม TeamLink ที่สามารถออกแบบฟีเจอร์สำหรับองค์กรของคุณโดยเฉพาะ

Communication

พอร์ทัลศูนย์รวมการสื่อสารองค์กรและเชื่อมต่อระบบการทำงานต่าง ๆ ภายในองค์กรเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนของพนักงานด้วยการติดตั้งแอปพลิเคชันที่เป็นอัตลักษณ์ขององค์กร

ALL ABOUT
INBOX
NEWS & ANNOUNCEMENT
LINKS
POLICY & GUIDELINE
PHOTO GALLERY
EMPLOYEE DIRECTORY

Learning and Development

เปลี่ยนโลกการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมพนักงานให้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยระบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย ผ่านกิจกรรม Microlearning บนโมบายแอปพลิเคชัน สามารถทำแบบประเมิน พัฒนาความรู้ทางเทคนิค สมรรถนะและทักษะใหม่ ๆ พร้อมรับ e-Certificate และติดตามผลการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

ON-BOARDING
LEARN
ACTIVITIES
PUZZLE

Engagement

เชื่อมโยงพนักงานให้เป็นหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมภายในองค์กร ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนานพร้อมระบบสะสมเหรียญเพื่อแลกของรางวัล ช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงาน และผลักดันวัฒนธรรมองค์กรสู่จุดสูงสุด

COIN
REDEMPTION
SURVEY

Enhancement

มีการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง รองรับทุกการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
• ระบบจัดการข้อมูลพนักงานด้วยตนเอง
(Employee Self-Service)
• ระบบอนุมัติงาน
(Approval Workflow)
• การเชื่อมโยงระบบงานเดิมเข้าด้วยกัน
(Internal System Integration)